• Čo potrebujú do školy:

    prváci

    druháci

    tretiaci

    štvrtáci

    piataci

    šiestaci

    siedmaci

    ôsmaci

    deviataci

    Žiaci 5. - 9. ročníka nepotrebujú žiadne pomôcky na výtvarnú výchovu. Na začiatku roka uhradia jednorazovo poplatok 5€ a všetky potrebné pomôcky im budú zakúpené. Okrem uvedených zošitov potrebujú aj: nožnice, lepidlo, pravítko s ryskou, dlhé pravítko, uhlomer, kružidlo, gumu.

   • Zvonenia

    Utorok 2. 3. 2021
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje